PyCon India

PyCon India

Location

Chennai

Dates

Oct 12 - 15, 2019

Price

₹1000 - ₹5000

Website

in.pycon.org/2019